Flexwonen

Gemeente Ouder-Amstel wil graag tijdelijke woningen realiseren voor jongeren en starters vooruitlopend op de definitieve ontwikkeling van De Nieuwe Kern. Hiervoor zijn 3 redenen: op korte termijn deze doelgroep bedienen die moeilijk aan een woonruimte komt; een juridisch-planologische uitspraak over woningbouw in de Schipholcontour (LIB) versnellen en placemaking. De woningen gaan gebouwd worden op locatie P Bus, gelegen tussen de huidige golfclub Amsterdam Old course en Tuinpark Nieuw Vredelust.

 

Tijdelijk verplaatsen parkeerplaats

Om flexwoningen op locatie P Bus mogelijk te maken, moet de huidige functie (evenementen(bus)parkeren) tijdelijk verplaatst worden naar een locatie nabij station Duivendrecht, totdat deze functie definitief kan verhuizen naar de Smart Mobility Hub.

 

Drie soorten woningen

Woningcorporaties Eigen Haard en Ymere zullen beiden betrokken zijn bij de exploitatie van de ruim 500 tijdelijke woningen. De drie verschillende soorten woningen hebben oppervlaktes tot 39m2 en een prijs tot 720 euro per maand.

 

Financiën

Ouder-Amstel is verantwoordelijk voor het bouw- en woonrijp maken van de locatie van de flexwoningen en het inrichten van het alternatieve parkeerterrein bij station Duivendrecht. Aangezien Ouder-Amstel hiervoor geen financiële middelen heeft, is het publieke tekort gedekt met subsidies van het ministerie van Binnenlandse Zaken en financiële bijdragen van de Provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam.

  • Ontwikkelende partij / initiatiefnemer: Gemeente Ouder-Amstel
  • Start werkzaamheden (indicatief): 2023
  • In gebruik name (indicatief): 2024/2025

Downloads Flexwonen