Vogelvlucht gezien vanaf het zuiden // Impressie van de ongeveer 340 tijdelijke sociale huurwoningen die in De Nieuwe Kern gaan komen. Dit is een concept ontwerp.
Deze afbeelding is ter indicatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Flexwonen

Gemeente Ouder-Amstel heeft met woningcorporatie Ymere en gemeente Amsterdam overeenstemming bereikt om in het gebied De Nieuwe Kern ongeveer 340 tijdelijke sociale huurwoningen te realiseren voor jongeren, starters en statushouders. De woonunits komen op de huidige locatie P-Bus nabij de Johan Cruijff Arena. Deze parkeerplaats voor touringcars zal tijdelijk worden verplaatst in de richting van station Duivendrecht totdat de Smart Mobility Hub klaar is.

Het eerdere plan voor de bouw van woonunits bleek financieel niet haalbaar. Partijen hebben samengewerkt aan een nieuw plan. Zo helpt de gemeente Amsterdam na vijftien jaar bij het zoeken naar een nieuwe locatie voor de woonunits. Dat geeft zekerheid op een tweede exploitatietermijn voor Ymere. Daarnaast is de afspraak gemaakt dat Ouder-Amstel meewerkt aan de huisvesting van Amsterdamse statushouders. 30% van de woningen wordt toegewezen aan statushouders uit zowel Ouder-Amstel als Amsterdam. Amsterdam zal voor haar deel van de huisvesting van statushouders ondersteuning bieden. Na vijftien jaar zorgt Amsterdam ervoor dat er definitieve huisvesting komt voor deze groep.

Naar verwachting worden vanaf begin 2026 de eerste van de ongeveer 340 flexwoningen opgeleverd. 70% van deze flexwoningen wordt toegewezen aan jongeren en starters waarvan 50% bedoeld voor hen uit Ouder-Amstel en de regio die ingeschreven staan bij Woningnet. Bij de huidige extreme woningnood staan jongeren vaak achteraan in de rij. Gemeente Ouder-Amstel maakt zich hard voor dit project en de woningcorporatie Ymere realiseert en beheert straks de woongebouwen. De woningen blijven maximaal vijftien jaar staan en kunnen daarna elders worden hergebruikt.

De woongebouwen komen op de locatie P-Bus, de parkeerplaats voor bussen tijdens evenementen. Het is een goed bereikbare en aantrekkelijke plek door een groot aanbod van sport en entertainment en horeca aan de Arena Boulevard en bij de Arenapoort. Dit initiatief voor flexwonen is zeer aantrekkelijk voor jongeren, die hier een gloednieuw appartement en gemeenschappelijke ruimtes zullen vinden.

Gemeente Amsterdam en NS Vastgoed zorgen er samen met de gemeente Ouder-Amstel voor dat de bussen die normaal op P-Bus parkeren, vanaf eind 2024 tijdens evenementen terecht kunnen op een andere, tijdelijke parkeerplaats bij station Duivendrecht. Als vanaf eind 2026 de Smart Mobility Hub klaar is, gaan de bussen bij evenementen hier parkeren.

Voor de tijdelijke locatie voor de bussen is inmiddels een omgevingsvergunning verleend. De aanvraag voor de tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan voor de flexwoningen is in december vorig jaar ingediend.

Financiën

Ouder-Amstel is verantwoordelijk voor het bouw- en woonrijp maken van de locatie van de flexwoningen en het inrichten van het alternatieve parkeerterrein bij station Duivendrecht. Aangezien Ouder-Amstel hiervoor geen financiële middelen heeft, is het publieke tekort gedekt met subsidies van het ministerie van Binnenlandse Zaken en financiële bijdragen van de Provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam.

Participatie

Begin vorig jaar vond de eerste participatiebijeenkomst voor belangstellenden uit de omgeving plaats.  Gemeente Ouder-Amstel presenteerde de locatie, de planning en de benodigde vergunningsprocedures. De woningcorporaties Ymere en Eigen Haard lieten zien waar ze staan in de ontwikkeling met een inpassingsstudie van het aantal woningen op deze plek en referentiebeelden van vergelijkbare flexprojecten elders. Bekijk de presentatie hieronder bij ‘downloads’. De gemeente en de corporaties hebben vervolgens rond de zomer vorig jaar op een tweede inloopavond de belanghebbenden in de omgeving verder geïnformeerd over de plannen. Dit is ook naar buiten gebracht via het weekblad. Het artikel is terug te vinden via de downloads onderaan deze pagina. In het voorjaar vindt een derde informatiebijeenkomst plaats voor bedrijven en de volkstuinverenigingen in de buurt en belangstellenden uit de omgeving.

Planning

Voor de zomer wordt de aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van de woonunits ingediend. In het derde kwartaal van 2024 wordt gestart met het bouwrijp maken van de tijdelijke parkeerplaats voor touringcars bij station Duivendrecht. Eind dit jaar start de bouw van de woonunits in de fabriek. Vanaf medio 2026 staan er voor de komende 15 jaar 340 sociale huurwoningen voor jongeren, statushouders en starters.

  • Initiatiefnemer: Gemeente Ouder-Amstel
  • Ontwikkelende corporatie: Stichting Ymere
  • Werkzaamheden (indicatief): start bouwrijp maken najaar 2024
  • In gebruik name woningen (indicatief): vanaf begin 2026
Foto participatiebijeenkomst
Foto informatieavond 29 mei 2024
Lees voor