Flexwonen

In 2024 worden in de buurt van de Johan Cruijff Arena 440 tijdelijke huurwoningen gerealiseerd. Deze flexwoningen zijn exclusief bedoeld voor jongeren en starters uit Ouder-Amstel en de regio die ingeschreven staan bij Woningnet.

Bij de huidige extreme woningnood staan jongeren vaak achteraan in de rij. Gemeente Ouder-Amstel maakt zich hard voor dit project en de woningcorporaties Ymere en Eigen Haard realiseren en beheren straks de woongebouwen. De woningen blijven maximaal vijftien jaar staan en kunnen daarna elders worden hergebruikt.

De woongebouwen komen op de locatie P-Bus, de parkeerplaats voor bussen tijdens evenementen. Het is een goed bereikbare en aantrekkelijke plek door een groot aanbod van sport en entertainment en horeca aan de Arena Boulevard en bij de Arenapoort. Dit initiatief voor flexwonen is zeer aantrekkelijk voor jongeren, die hier een gloednieuw appartement en gemeenschappelijke ruimtes zullen vinden.

Gemeente Amsterdam zorgt er samen met de gemeente Ouder-Amstel voor dat de bussen die normaal op P-Bus parkeren, vanaf eind 2023 tijdens evenementen terecht kunnen op een andere, tijdelijke parkeerplaats bij station Duivendrecht. Als over enkele jaren de Smart Mobility Hub klaar is, gaan de bussen bij evenementen hier parkeren.

Voor de tijdelijke locatie voor de bussen en voor de realisatie van de flexwoningen zullen in 2023 omgevingsvergunningen worden aangevraagd. Ouder-Amstel en de partners zullen de komende maanden de belanghebbenden in de omgeving verder informeren over de plannen.”


Financiën

Ouder-Amstel is verantwoordelijk voor het bouw- en woonrijp maken van de locatie van de flexwoningen en het inrichten van het alternatieve parkeerterrein bij station Duivendrecht. Aangezien Ouder-Amstel hiervoor geen financiële middelen heeft, is het publieke tekort gedekt met subsidies van het ministerie van Binnenlandse Zaken en financiële bijdragen van de Provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam.

  • Ontwikkelende partij / initiatiefnemer: Gemeente Ouder-Amstel
  • Start werkzaamheden (indicatief): 2023
  • In gebruik name (indicatief): 2024/2025

Downloads Flexwonen

Lees voor