Deze afbeelding is ter indicatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Flexwonen

Naar verwachting worden vanaf de zomer 2025 in de buurt van de Johan Cruijff Arena de eerste van 420 tijdelijke huurwoningen opgeleverd. Deze flexwoningen zijn voor 50% bedoeld voor jongeren en starters uit Ouder-Amstel en de regio die ingeschreven staan bij Woningnet.

Bij de huidige extreme woningnood staan jongeren vaak achteraan in de rij. Gemeente Ouder-Amstel maakt zich hard voor dit project en de woningcorporaties Ymere en Eigen Haard realiseren en beheren straks de woongebouwen. De woningen blijven maximaal vijftien jaar staan en kunnen daarna elders worden hergebruikt.

De woongebouwen komen op de locatie P-Bus, de parkeerplaats voor bussen tijdens evenementen. Het is een goed bereikbare en aantrekkelijke plek door een groot aanbod van sport en entertainment en horeca aan de Arena Boulevard en bij de Arenapoort. Dit initiatief voor flexwonen is zeer aantrekkelijk voor jongeren, die hier een gloednieuw appartement en gemeenschappelijke ruimtes zullen vinden.

Gemeente Amsterdam en NS Vastgoed zorgen er samen met de gemeente Ouder-Amstel voor dat de bussen die normaal op P-Bus parkeren, vanaf begin 2024 tijdens evenementen terecht kunnen op een andere, tijdelijke parkeerplaats bij station Duivendrecht. Als over enkele jaren de Smart Mobility Hub klaar is, gaan de bussen bij evenementen hier parkeren.

Voor de tijdelijke locatie voor de bussen is inmiddels een omgevingsvergunning aangevraagd. De aanvragen voor de realisatie van de flexwoningen worden naar verwachting vanaf medio december nog dit jaar en in het voorjaar van volgend jaar ingediend. De gemeente en de corporaties hebben op 20 juli 2023 de belanghebbenden in de omgeving verder geïnformeerd over de plannen. Dit is ook naar buiten gebracht via het weekblad. Het artikel is terug te vinden via de downloads onderaan deze pagina.


Financiën

Ouder-Amstel is verantwoordelijk voor het bouw- en woonrijp maken van de locatie van de flexwoningen en het inrichten van het alternatieve parkeerterrein bij station Duivendrecht. Aangezien Ouder-Amstel hiervoor geen financiële middelen heeft, is het publieke tekort gedekt met subsidies van het ministerie van Binnenlandse Zaken en financiële bijdragen van de Provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam.

 

Participatie

Op 20 februari 2023 vond de participatiebijeenkomst voor belangstellenden uit de omgeving plaats.  Gemeente Ouder-Amstel presenteerde de locatie, de planning en de benodigde vergunningsprocedures. De woningcorporaties Ymere en Eigen Haard lieten zien waar ze staan in de ontwikkeling met een inpassingsstudie van het aantal woningen op deze plek en referentiebeelden van vergelijkbare flexprojecten elders. Bekijk de presentatie hieronder bij ‘downloads’.

Op 20 juli 2023 is een inloopbijeenkomst geweest. Zie homepage voor meer informatie. Het verslag vindt u terug onder downloads.

  • Ontwikkelende partij / initiatiefnemer: Gemeente Ouder-Amstel
  • Start werkzaamheden (indicatief): begin 2024
  • In gebruik name (indicatief): eind 2025
Lees voor