Visie en missie

De nieuwe wijk onderscheidt zich door een balans tussen uiteenlopende functies. Het wordt een levendige stadswijk waar mensen niet alleen graag wonen en werken, maar die ook uitnodigt om te sporten, te recreëren en te ontmoeten. Want het gaat bij de ontwikkeling van De Nieuwe Kern steeds om het leggen van verbindingen – niet alleen ruimtelijk maar juist ook tussen mensen. Zo ontstaat er samenhang en sociale cohesie. Dat is nooit vanzelfsprekend als ergens een willekeurig stuk stad bij wordt gebouwd. Maar het is een kenmerk van Ouder-Amstel en een belangrijk uitgangspunt voor De Nieuwe Kern.

 

Kernwaarden

Het gebied bestaat uit verschillende delen die gezamenlijk één Nieuwe Kern gaan vormen. Door vanuit de robuuste structuur invulling te geven aan de belangrijkste kernwaarden: groen-stedelijk, gemengd, uitnodigend, verbindend en bereikbaar.

 

Groene stadswijk

De verschillende buurten en functies in De Nieuwe Kern en de volkstuinen worden onderling verbonden door een centraal gelegen park. Ajax breidt haar trainingscomplex De Toekomst uit. Recreatie en (top)sport zorgen samen voor een wijk die altijd in beweging is. De ligging bij Station Duivendrecht maakt De Nieuwe Kern een ideale locatie voor een goed bereikbare woonwijk waar langzaam en duurzaam verkeer prioriteit krijgen. Door deze ontwikkeling ontstaat een aantrekkelijke groene stadswijk.

 

Eigen identiteit

Door het realiseren van nieuwe routes en verbindingen kan het gebied een schakelfunctie spelen bij de verbinding tussen Duivendrecht en Ouderkerk, terwijl ook voorzien wordt in een goede verbinding met de Amsterdamse omgeving. Vanuit haar eigen kracht en identiteit kan DNK zo gaan functioneren als een belangrijke verbinding tussen de omliggende gebieden en kan de capaciteit van Station Duivendrecht optimaal benut worden.

 

Meer weten?

In de structuurvisie en de concept stedenbouwkundige visie leest u meer over de uitgangspunten, het programma en de eerste ruimtelijke uitwerking van de plannen voor De Nieuwe Kern. Zie ook onder ‘Downloads’.

Lees voor