Tijdelijk Sportpark

De sportfuncties van Sportpark Strandvliet die straks terugkomen op het dak van de Smart Mobility Hub (SMH) worden tijdelijk op het voormalige slibdepot gesitueerd, totdat de sportvelden op het dak van de SMH in gebruik genomen kunnen worden.

 

Voetbal

Alleen de voetbalvelden (2,5 kunstgrasveld) van sportpark Strandvliet en bijbehorende voorzieningen, zoals het clubgebouw met kleedruimten en parkeervoorzieningen, zullen tijdelijk naar het slibdepot uitgeplaatst worden.

 

Tennis

Het voornemen is om de zes tennisbanen van LTC Strandvliet direct naar een definitieve locatie op of nabij het dak van de A9 in Zuidoost uit te plaatsen. Dit voornemen heeft draagvlak bij de tennisvereniging en voorkomt twee keer verhuizen. Het is echter nog onzeker of de locatie bij de A9 op tijd gereed kan zijn. Mocht een tijdelijke oplossing toch nodig zijn dan worden de tennisbanen alsnog tijdelijk naar het slibdepot verplaatst. De tennishal zal niet terugkomen op het tijdelijke sportpark.

 

Verhoogd aangelegd

Vanwege de voorwaarde dat deze tijdelijke ontwikkeling de definitieve ontwikkeling van De Nieuwe Kern niet mag belemmeren, is het tijdelijke sportpark alvast verhoogd aangelegd. Dit is noodzakelijk omdat voor de ontwikkeling van De Nieuwe Kern het waterpeil en de maaiveldhoogte gewijzigd zullen worden.

 

Past in bestaande landschappelijke structuur

Het tijdelijk sportpark, inclusief taluds, wordt ingepast binnen de bestaande landschappelijke structuur, bestaande uit bomenrijen en watergangen. Deze bestaande structuur kan hierdoor voor het overgrote deel behouden blijven, zodat het gebied van buitenaf en vanaf maaiveld bezien niet wezenlijk verandert ondanks de lokaal verhoogde maaiveldhoogte. In de definitieve situatie wordt dit gebied ontwikkeld als onderdeel van de plannen voor De Nieuwe Kern en zijn op deze locatie zijn een park, woonblokken en ondersteunende functies voorzien.

 

  • Ontwikkelende partij / initiatiefnemer: Amsterdam
  • Start werkzaamheden (indicatief): 2022
  • In gebruik name (indicatief): januari 2023

De QR-code kunt u met uw telefoon scannen. U komt dan in een verbeelding van het ontwerp die is opgesteld door initiatiefnemer Amsterdam en kunt u zelf in vogelvlucht het sportpark te verkennen. Let op: dit is een impressie en het zal er in de toekomst niet helemaal volgens dit plaatje eruit komen te zien, maar het geeft wel een goede indruk.

Downloads Tijdelijk Sportpark

Lees voor