Groene Oase

Naast een nieuw te realiseren centraal park kent het bestaande gebied groene kwaliteiten voor de toekomstige bewoners van De Nieuwe Kern: de volkstuincomplexen. Een deel van de huidige volkstuinen moet plaatsmaken voor woningbouw en zullen verplaatst worden binnen de huidige complexen.


Publiek karakter volkstuinen

De ontwikkeling van De Nieuwe Kern kan de mogelijkheid bieden om de volkstuinen een meer publiek karakter te geven. Er komt een doorgaande verbinding voor fietsers en voetgangers die alle tuinparken met de nieuwe woonwijk verbindt. Langs deze route worden functies toegevoegd waarbij tuinders en bewoners elkaar kunnen treffen. Op deze wijze spelen de volkstuinen een belangrijke rol in de sociale cohesie binnen de wijk.

 

Groene zichtlijnenĀ 

Een noord-zuid verbinding van de tuinen naar de woonwijk en een oost-west verbinding naar de Amstelscheg maken de tuinen een logisch onderdeel van DNK waar bewoners kunnen recreƫren, van de natuur genieten of mee kunnen tuinieren. Dit kan visueel door rekening te houden met groene zichtlijnen en fysieke verbindingen. Ook is het de ambitie een nieuwe loop- en fietsbrug te realiseren over de A2.

 

Participatie volkstuinders

Gemeente Ouder-Amstel heeft, samen met gemeente Amsterdam als verhuurder, afgelopen jaar regelmatig contact gehad met de Bond van Volkstuinders en de volkstuincomplexen in De Nieuwe Kern. Onderwerp van deze gesprekken was de toekomst van de volkstuinen in relatie tot de structuurvisie van De Nieuwe Kern. Geprobeerd is tot een situatie te komen waarbij de volkstuinders binnen de kaders van de structuurvisie kunnen meedenken over hun toekomst. Dat is helaas niet gelukt; gemeente Ouder-Amstel en Amsterdam hebben daarover onderstaande brieven verzonden.

Lees voor