Station Duivendrecht

Samen met regionale partners (Vervoerregio Amsterdam, Bureau Spoorbouwmeester, NS Stations, gemeente Amsterdam, Provincie Noord-Holland en ProRail) bekijkt gemeente Ouder-Amstel hoe de verbindingen van station Duivendrecht nog verder verbeterd kunnen worden.

  • Ontwikkelende partij / initiatiefnemer: samenwerking tussen Vervoerregio Amsterdam, Bureau Spoorbouwmeester, NS Stations, gemeente Amsterdam, Provincie Noord-Holland en ProRail
  • Start werkzaamheden (indicatief): ntb
  • Gereed (indicatief): ntb

Eerste verkenning

In 2021 is er een verkenning uitgevoerd naar de herinrichting van het stationsgebied: wat is er mogelijk, wat zijn de kansen en uitdagingen van het station en hoe kan het station beter verbonden worden met de omgeving? Aandachtspunten zijn bijvoorbeeld de herkenbaarheid van de ingang van het station, het creëren van een prettige verblijfsplek en de soepele overstap van fiets op OV en andersom.

 

Toekomstige rol station

De volgende stap is dat de regionale partijen hun toekomstige rol in het station en de directe omgeving gaan bepalen. Ook moet met andere partijen en belanghebbenden nog een keuze gemaakt worden in de definitieve aanpassingen van het station.

 

Extra lift noordzijde Station Duivendrecht

Station Duivendrecht is via de hoofdingang met de lift toegankelijk voor mindervaliden en andere reizigers die gebruik willen maken van de lift. Het station is vanaf het plein naast de Sint Urbanuskerk (Duivendrecht, Rijksstraatweg) echter alleen te bereiken via een trap. De wens is om ook hier een lift te realiseren. De plannen hiervoor zijn in een gevorderd stadium.

In 2021 is onderzoek gedaan naar een mogelijke locatie voor een lift aan de Rijksstraatweg-zijde van het station. Uit het onderzoek kwam naar voren dat het ontvangstdomein eigenlijk te krap is, als er een lift geplaatst wordt. In 2022 is gekozen voor een variant voor de locatie van de lift mét een oplossing voor het ‘te krappe’ ontvangstdomein.

 

Samenwerking verschillende partijen

Deze keuze is tot stand gekomen door een samenwerking met de bovengenoemde regionale partners. Verdere afspraken en ideeën over bijvoorbeeld de vormgeving moeten nog gemaakt worden. Ook een participatiemoment met geïnteresseerden en omwonenden wordt nog georganiseerd.

Downloads Station Duivendrecht