Station Duivendrecht

De Vervoerregio Amsterdam, Bureau Spoorbouwmeester, NS Stations, gemeente Amsterdam, Provincie Noord-Holland, ProRail en gemeente Ouder-Amstel bekijken hoe de verbindingen van station Duivendrecht op lange termijn verbeterd kunnen worden.


Eerste verkenning

In 2021 is een verkenning gedaan naar de herinrichting van het stationsgebied. Onderzocht werd wat er mogelijk is, waar kansen en uitdagingen van het station liggen en hoe het station beter verbonden kan worden met de omgeving. Aandachtspunten die naar voren kwamen zijn bijvoorbeeld de herkenbaarheid van de ingang van het station, het creëren van een prettige verblijfsplek en de soepele overstap van de fiets naar het OV en andersom. Zie ook: het Ruimtelijk functioneel ontwerp onderaan deze pagina als download.

 

  • Ontwikkelende partijen/initiatiefnemers: Vervoerregio Amsterdam, Bureau Spoorbouwmeester, NS Stations, gemeente Amsterdam, Provincie Noord-Holland en ProRail, gemeente Ouder-Amstel
  • Start werkzaamheden (indicatief): ntb
  • Gereed (indicatief): ntb

Extra lift noordzijde Station Duivendrecht

Een van de eerste veranderingen op en rond het station is de realisatie van een extra lift. Station Duivendrecht is via de hoofdingang al met een lift toegankelijk voor mindervaliden en andere reizigers. Het station is vanaf het plein naast de Sint Urbanuskerk (Rijksstraatweg Duivenrecht) alleen te bereiken via een trap. Reizigers vragen al een lange periode om hier ook een lift te realiseren, wat het station vanuit het centrum van Duivendrecht ook voor mindervaliden toegankelijk maakt. Met het oog op een verwachte toename van het aantal reizigers op dit station, heeft gemeente Ouder-Amstel opdracht gegeven aan Prorail om de mogelijkheden voor een extra lift te onderzoeken en een ontwerp te laten maken.


Er ligt een ontwerp

In 2022 heeft ProRail een ontwerp laten maken door bureau Movares. Dat was geen gemakkelijke opgave omdat aan deze kant van het station maar zeer beperkt ruimte is voor de benodigde aanpassingen en omdat het niet wenselijk is bestaande parkeerplaatsen voor auto’s en fietsen op te geven. Ook is er beperkt budget en moet het ontwerp voldoen aan landelijke richtlijnen voor stations.

Toch ligt en nu een ontwerp waar de partners positief over zijn. De naastgelegen kerk, Bureau Spoorbouwmeester en de Welstandscommissie waren betrokken bij de totstandkoming. Gemeente Ouder-Amstel wil nu graag de reactie van de omwonenden op het ontwerp horen.


Informatiebijeenkomst

Belangstellenden zijn welkom voor een presentatie van het ontwerp door de gemeente en ProRail, het stellen van vragen en het doen van suggesties.  Aanmelden voor de bijeenkomst is nodig.

Datum: 7 februari

Van 16.30 tot 18.00 uur

Locatie: De Kleine Kerk, Rijksstraatweg 129

Aanmelden via een e-mail aan paul.bontje@ouder-amstel.nl of telefonisch op 020-4962121

 

Downloads Station Duivendrecht

Lees voor