Bouwstenen

De Nieuwe Kern heeft alle ingrediënten in huis om uit te groeien tot prachtige, moderne wijk met uitstekende faciliteiten. Lees meer over de zeven verschillende thema’s die samen de bouwstenen van De Nieuwe Kern vormen.

Wonen

De Nieuwe Kern wordt een wijk voor ieder type huishouden: jong en oud, groot en klein. Zo ontstaat een gemengde wijk. Er worden maximaal 6.200 woningen gerealiseerd die variëren in oppervlakte. Dertig procent wordt een sociale huurwoning. Veertig procent wordt een middeldure koop- of huurwoning en de overige dertig procent wordt een vrije sector koopwoning.

Werken

Door de uitstekende ligging en goede bereikbaarheid is de nieuwe wijk straks een heel goede locatie voor bedrijven en organisaties. En ook voor hotels en short stay appartementen. Toerisme en bedrijven in de wijk zorgen voor gemengde en levendige buurten. Van bedrijven en hotels wordt verwacht dat ze een sociale bijdrage aan de wijk leveren door ruimtes open te stellen voor bewoners. Denk aan werkplekken of expositieruimtes, kantines, tuinen, dakterrassen of sportfaciliteiten.

De afbeelding is een impressie van hoe het stationskwartier eruit kan gaan zien. Deze buurt biedt ruimte aan bedrijven en commerciële en maatschappelijke voorzieningen.

Groen-stedelijk

Een belangrijke pijler voor de wijk is het groen-stedelijke karakter, waar naast groen ook nadrukkelijk ruimte is voor water. Alle buurten sluiten op elkaar aan en zijn verweven met grote openbaar toegankelijke groengebieden. Het groen-stedelijke karakter zie je straks vooral in het westelijke deel van het gebied. Daar is het woon-werkgebied verbonden met het centrale stadspark, de volkstuinparken en de landelijke Amstelscheg. Het stadspark verbindt het oosten en het westen van De Nieuwe Kern met elkaar, over de Holterbergweg heen. Nieuwe routes in noord-zuidelijke richting zorgen voor bereikbaarheid van de verschillende buurten. Daarom wordt ook de hoofstructuur van de volkstuinparken opbaar toegankelijk voor langzaam, recreatief verkeer.

Recreëren

De Nieuwe Kern krijgt een divers aanbod van sport en cultuur. Er komt een buurthuis voor activiteiten en op het dak van de Smart Mobility Hub komt een heel speciale plek: het Rooftop Sports Park. In de karaktervolle omgeving onder het hoge spoorviaduct vind je straks de sfeer van de stad, met eettentjes en een mengelmoes van bedrijvigheid en cultuur.

De groene recreatieplek bij uitstek wordt natuurlijk het centrale stadspark die weer verbonden is met de vier polderparken. Hier kunnen bewoners en bezoekers straks bewegen, spelen en ontspannen.

Daarnaast krijgen de volkstuincomplexen een rol in de wijk. Deze worden  verbonden met de woonomgeving en krijgen een meer uitnodigend karakter. Er komt een openbaar fiets- en wandelpad door de volkstuinparken met daarlangs plekken waarbij volkstuinders en bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Denk bijvoorbeeld aan pluktuinen, een kinderboerderij of moestuinen voor voedselbanken. Dat moet nog worden bepaald.

Bereikbaarheid

De Nieuwe Kern is met openbaar vervoer en via de snelwegen uitstekend bereikbaar. Met de trein, metro of auto reis je binnen een kwartier naar Amsterdam, Utrecht, Schiphol of de Zuidas. Binnen de wijk krijgen fietsers en voetgangers juist prioriteit. De wijk wordt zo ingericht dat langzaam verkeer en duurzame mobiliteit worden gestimuleerd. De voorzieningen komen aan langzaam-verkeerverbindingen te liggen en worden zoveel mogelijk onderdeel van regionale routes. Hierdoor  verbetert zowel de verbinding tussen Duivendrecht en Ouderkerk aan de Amstel als de verbinding tussen Amsterdam en omliggende gebieden.

 

 

Voorzieningen

Een nieuwe woonwijk is pas compleet met voorzieningen. Er komen commerciële voorzieningen zoals cafés, restaurants en winkels voor  de  boodschappen en hotels en recreatieve voorzieningen.

Natuurlijk komen er ook maatschappelijke voorzieningen, zoals een medisch centrum, scholen en een buurthuis. Ook sportvoorzieningen zijn belangrijk in het gebied, zowel voor binnen- als buitensport. Een groot deel van de sportvoorzieningen komt op het dak van de Smart Mobility Hub. Daar komen onder andere drie voetbalvelden.

Duurzaamheid

De Nieuwe Kern wordt energieneutraal, met duurzame energiebronnen en een circulair, klimaatadaptief en natuurinclusief karakter.

Rond station Duivendrecht komen gebouwen die toekomstgericht én flexibel zijn. De kantoorpanden, hotels en short stay appartementen in dit gebied kunnen later aangepast worden naar woningen zodra nieuwe regelgeving dit toelaat. Op dit moment mogen hier geen woningen komen vanwege de geluidscontouren van Schiphol.

Lees voor