Bouwstenen

De Nieuwe Kern heeft alle ingrediënten in huis om uit te groeien tot prachtige, moderne wijk met uitstekende faciliteiten. Lees meer over de zeven verschillende thema’s die samen de bouwstenen van De Nieuwe Kern vormen:

  1. Wonen
  2. Werken
  3. Recreëren
  4. Bereikbaarheid
  5. Voorzieningen
  6. Duurzaamheid
  7. Groen-stedelijk

Wonen

De Nieuwe kern wordt een wijk voor verschillende typen huishoudens: jong en oud, groot en klein. Zo ontstaat er een gemengd woonmilieu, zoals de structuurvisie als randvoorwaarde heeft gesteld. Om een gemengde woonwijk te realiseren, worden er 5.000 woningen gerealiseerd die variëren in oppervlakte. Zo kan elk type huishouden er een passende woning te vinden. Het staat vast dat De Nieuwe Kern voor 30% uit sociale huur en voor 70% uit vrije sector gaat bestaan.

Werken

Door de uitstekende ligging en goede bereikbaarheid beschikt de nieuwe wijk straks over een uitstekend vestigingsklimaat voor bedrijven en organisaties. Ook hotels en short stay appartementen profiteren van de perfecte ontsluiting. Toerisme en bedrijven in de wijk zorgen voor gemengde en levendige buurten. Van bedrijven en hotels verwachten we dat ze een sociale bijdrage aan de wijk gaan leveren door ruimtes open te stellen voor bewoners. Denk aan werkplekken of expositieruimtes, kantines, tuinen, dakterrassen of sportfaciliteiten.

Recreëren

De Nieuwe Kern krijgt een gevarieerd vrijetijdsaanbod van sport en cultuur. Er komt een kunst- en cultuurcentrum en op het dak van de Smart Mobility Hub komt een heel speciale plek: het Rooftop Sports Park voor bewoners. En de recreatieplek bij uitstek wordt natuurlijk het centrale stadspark. Hier kunnen bewoners straks bewegen, spelen en ontspannen.

Daarnaast krijgen de volkstuincomplexen een nieuwe rol in de wijk. Deze worden beter verbonden met de omgeving en krijgen een meer uitnodigend karakter. Er komt een langzaamverkeerverbinding door de tuinparken met daarlangs functies waarbij volkstuinders en bewoners elkaar kunnen ontmoeten, denk bijvoorbeeld aan pluktuinen, een kinderboerderij of moestuinen voor voedselbanken. Dat moet nog worden bepaald. Daarnaast wordt het een mooie route om te lopen en te fietsen.

Bereikbaarheid

De Nieuwe Kern is met openbaar vervoer en via de rijkswegen uitstekende bereikbaar. Met de trein, metro of auto reis je binnen een kwartier naar Amsterdam, Utrecht, Schiphol of de Zuidas. Binnen de wijk ligt de focus juist op langzaam verkeer. De wijk wordt zo ingericht dat fietsen, wandelen en duurzame mobiliteit worden gestimuleerd. De wijkvoorzieningen komen aan langzaam-verkeerverbindingen te liggen en worden zoveel mogelijk onderdeel van regionale routes. Door deze inrichting van De Nieuwe Kern verbetert zowel de verbinding tussen Duivendrecht en Ouderkerk aan de Amstel als de verbinding tussen Amsterdam en omliggende gebieden.

Voorzieningen

Een nieuwe woonwijk is niet compleet zonder voorzieningen, dus DNK gaat dergelijke functies ook realiseren, deze zijn primair bedoeld voor bewoners en bezoekers van de wijk.

De eerste categorie voorzieningen bestaat uit commerciële voorzieningen. Hieronder zitten lokale voorzieningen als cafés en restaurants en winkels voor dagelijkse boodschappen. Meer regionale voorzieningen als hotels en leisure gaan zich ook vestigen in de wijk.

De tweede groep die zich gaat vestigen zijn de maatschappelijke voorzieningen, zoals een medisch centrum, scholen en een cultuurhuis.

Ten derde gaan sportvoorzieningen ook een belangrijk onderdeel van het gebied uitmaken. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen binnen en buitensport. Een groot deel van de sportvoorzieningen gaat onderdeel uitmaken van de SMH. Daar komen onder andere drie voetbalvelden op het dak.

Duurzaamheid

De ontwikkeling van DNK sluit aan op het gemeentelijk doel om energieneutraal te zijn. Daarom zet het project in op goed geïsoleerde bebouwing, die toekomstgericht én flexibel is. Een voorbeeld hiervan zijn de plannen voor de kantoorpanden bij station Duivendrecht en de hotels/shortstay die zonder grote investeringen aangepast kunnen worden naar woningen zodra regelgeving in dit specifieke gebied dit toelaat. Daarnaast zet de DNK in op duurzame energie die efficiënt gebruikt wordt. Het gebied krijgt een circulair, klimaat adaptief en natuur inclusief karakter.

Groen-stedelijk

Een belangrijke kernwaarde van DNK is het groen-stedelijke karakter, waar naast groen ook nadrukkelijk ruimte is voor water. Alle leefgebieden sluiten op elkaar aan en zijn verweven met grote openbaar toegankelijke groengebieden. Dit maakt het mogelijk om er samen te komen en te verblijven. Het groen-stedelijke karakter komt met name naar voren in het westelijke deel van het gebied. Daar is het gebied verbonden met het centrale park, de tuinparken en de Amstelscheg. Het centraal gelegen park gaat het oosten en het westen van DNK met elkaar verbinden, over de Holterbergweg heen. Nieuwe routes in noord-zuidelijke richting zorgen voor bereikbaarheid van de verschillende deelgebieden. Als onderdeel hiervan wordt de hoofstructuur van de volkstuinen opbaar toegankelijk voor langzaam, recreatief verkeer.

Lees voor