Toelichting op downloads

 

Structuurvisie

De structuurvisie geeft de ruimtelijke- en beleidsmatige kaders aan. Daarmee kan een goede samenhang ontstaan bij het ontwikkelen van de verschillende deelgebieden en projecten binnen De Nieuwe Kern. Daarnaast worden de hoofdkeuzes van het bouwprogramma beschreven.

Milieu Effect Rapportage

Het is belangrijk goed te onderzoeken welke effecten de bouw van De Nieuwe KernĀ  heeft op het milieu. Daarom is een Milieu Effect Rapport (MER) opgesteld. Daar waar negatieve milieueffecten verwacht worden, is hierin aangegeven hoe deze beperkt kunnen worden met de juiste maatregelen.

Concept stedenbouwkundige visie

Parallel aan het opstellen van de concept structuurvisie, keken de grondeigenaren of een uitvoerbaar plan gemaakt kon worden binnen de kaders van de structuurvisie. Het gerenommeerde bureau West 8 heeft hiervoor een concept stedenbouwkundige visie opgesteld. Die geeft een beeld van de mogelijke stedenbouwkundige uitwerking.

Concept stedenbouwkundig raamwerk

In het voorjaar van 2023 is door West 8 in opdracht van de gemeente Ouder-Amstel en de grondeigenaren een concept stedenbouwkundig raamwerk opgeleverd. Hierover vindt in juni 2023 participatie plaats.

Identiteitsadvies De Nieuwe Kern

Gemeente en grondeigenaren in De Nieuwe Kern stelden samen met bureau Urban Xchange de gewenste identiteit voor de nieuwe wijk op. Wat kenmerkt de wijk? En wat worden de kenmerken en sferen van de verschillende buurten in de wijk?

 

Lees voor