Geachte relatie,

Gemeente Ouder-Amstel heeft met woningcorporatie Ymere en gemeente Amsterdam overeenstemming bereikt om in het gebied De Nieuwe Kern ongeveer 340 tijdelijke sociale huurwoningen te realiseren voor jongeren, starters en statushouders. De woonunits komen op de huidige locatie P-Bus nabij de Johan Cruijff Arena. Deze parkeerplaats voor touringcars zal tijdelijk worden verplaatst in de richting van station Duivendrecht totdat de Smart Mobility Hub klaar is.

Het is een goed bereikbare en aantrekkelijke plek door een groot aanbod van sport en entertainment en horeca aan de Arena Boulevard en bij de Arenapoort. Dit initiatief voor flexwonen is aantrekkelijk voor jongeren, die hier een gloednieuw appartement en gemeenschappelijke ruimtes zullen vinden.

Naar verwachting worden vanaf de medio 2025 de eerste van de ongeveer 340 flexwoningen opgeleverd. 70% van deze flexwoningen wordt toegewezen aan jongeren en starters waarvan 50% bedoeld voor hen uit Ouder-Amstel en de regio die ingeschreven staan bij Woningnet. Bij de huidige extreme woningnood staan jongeren vaak achteraan in de rij. 30% van de woningen wordt toegewezen aan statushouders uit zowel Ouder-Amstel als Amsterdam.

Gemeente Ouder-Amstel maakt zich hard voor dit project en de woningcorporatie Ymere realiseert en beheert straks de woongebouwen. De woningen blijven maximaal vijftien jaar staan en kunnen daarna elders worden hergebruikt.


Informatiebijeenkomst
De bijeenkomst is bedoeld om belanghebbenden en geïnteresseerden te informeren over de flexwoningen binnen De Nieuwe Kern. Ook is er volop gelegenheid om vragen te stellen.

Wanneer Woensdag 29 mei
Waar bij Banijay Benelux (voorheen ‘Endemol’), MediArena 2, Amsterdam-Duivendrecht
Inloop vanaf 19.00 uur
Start programma 19.15 uur
Einde avond Omstreeks 20.45 uur

 

Wat kunt u verwachten?
Het programma is te vinden op de website www.denieuwekern.nl. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de bijeenkomst.

Wethouder Victor Frequin (VVD), Harm Hermant (gemeente Ouder-Amstel) en Bas Bronneberg (Stichting Ymere) openen de avond en starten met een presentatie over de huidige ontwikkelingen Flexwonen in De Nieuwe Kern.

 

Vervolgens zijn er verschillende thematafels waar deelnemers met leden van het projectteam in gesprek kunnen gaan over de volgende onderwerpen: omgeving, bouw en bewoners. Dit gaat ondermeer over het inrichtingsplan, het woningbouwplan en de toewijzing aan de bewoners met sociaal beheer van de woongemeenschap. Bij de thematafels kunt u vragen stellen en tips/tops delen met het projectteam.

Wat doen we met de reacties?
Wij horen graag uw aandachtspunten en ideeën. Wij verzamelen alle input en komen hier in een verslag van de bijeenkomst bij u op terug.

Heeft u nog vragen, stel die dan via het formulier op de website:  Contact – De Nieuwe Kern

Wij kijken uit naar uw komst op 29 mei.

Participatiebijeenkomst Flexwonen 29 mei 2024

Geen titel(Vereist)
Naam(Vereist)
Lees voor