Stand van Zaken

In 2020 won Ontwerpbureau West 8 de ARC20 Stedenbouw Award voor haar visie op hoe De Nieuwe Kern eruit kan gaan zien. Dat belooft veel goeds voor het gebied. Die gebiedsvisie is uitgewerkt in een technisch haalbaar stedenbouwkundig raamwerk. Hierover vond in 2023 participatie plaats. Op dit moment overleggen de gemeente en de grondeigenaren over hoe het stedenbouwkundig raamwerk financieel haalbaar kan worden gerealiseerd.

Financiële haalbaarheid

Het plan voor De Nieuwe Kern is van hoge kwaliteit maar dit vraagt ook grote investeringen. Financiële haalbaarheid is noodzakelijk voor de contracten tussen alle partners en voor de realisatie van de plannen. Op dit moment wordt, in een roerige tijd voor vastgoedontwikkeling, hard gewerkt om het gewenste programma haalbaar te maken. In de afgelopen maanden is daarom door de grondeigenaren en de gemeente gezocht naar mogelijkheden het plan verder te brengen zónder de hoge kwaliteit los te laten.

Gemeenteraad

In het tweede kwartaal van 2024 zal het stedenbouwkundig raamwerk samen met het resultaat van de participatie en de maatregelen voor de financiële haalbaarheid ter goedkeuring aan de gemeenteraad van Ouder-Amstel worden voorgelegd. Ondertussen werken de partners verder aan de uitvoeringsovereenkomst, waarin alle belangrijke afspraken tussen de gemeente en de grondeigenaren over de ontwikkeling van De Nieuwe Kern worden vastgelegd.

Omgevingsplan

Vervolgens worden er uitwerkingen van het omgevingsplan (voorheen ‘bestemmingsplan’)  gemaakt zodat ook de benodigde vergunningen voor realisatie kunnen worden afgegeven. De verwachting is dat de uitwerkingen van het omgevingsplan in 2025 ter inzage gelegd kunnen worden, zodat in 2026 gestart kan worden met de werkzaamheden. De prognose is dat in 2027/2028  de eerste woningen klaar zullen zijn.

Inschrijven voor een woning

Inschrijven voor een nieuwsbrief of woning is nog niet mogelijk. Daarvoor is het nog te vroeg. Informatie over de ontwikkeling en de planning van De Nieuwe Kern vindt u op deze website. Verkoop of verhuur zal niet lopen via deze website. U wordt tegen die tijd natuurlijk wel doorverwezen naar de juiste websites van de verschillende ontwikkelaars en corporaties die woningen gaan realiseren, verkopen en/of verhuren.

 

De stedenbouwkundige opzet voor De Nieuwe Kern
Lees voor