Visie op maatschappelijke voorzieningen in De Nieuwe Kern

De gemeente Ouder-Amstel is flink in ontwikkeling. Met drie gebiedsontwikkelingen binnen de gemeente waaronder De Nieuwe Kern, verdubbelt het aantal inwoners de komende 10-15 jaar. Dat vraagt om extra voorzieningen in de gemeente. Daarom heeft Ouder-Amstel een visie opgesteld die aangeeft welke voorzieningen waar in de gemeente zouden passen, bijvoorbeeld in De Nieuwe Kern.

Het is belangrijk dat er voor iedereen voldoende voorzieningen zijn voor sport en kunst & cultuur, maar ook moeten er voldoende scholen zijn en bijvoorbeeld een milieustraat die voldoende omvang heeft voor alle inwoners die straks in Ouder-Amstel wonen.


Voorzieningen verwacht in De Nieuwe Kern

Ook in De Nieuwe Kern zijn diverse maatschappelijke voorzieningen nodig. Zo zijn er verspreid door de wijk basisscholen nodig. En er zijn zorgvoorzieningen nodig zoals ruimte voor huisartsen, fysiotherapeuten, tandartsen, een apotheek maar ook bijvoorbeeld dagbesteding. Daarnaast willen we graag dat de mensen in De Nieuwe Kern kunnen sporten, dus het is ook wenselijk om de sportvoorzieningen uit te breiden. In het stedenbouwkundig raamwerk is al nagedacht over de locaties voor de gewenste maatschappelijke voorzieningen.

Nadat de ‘Visie op de Maatschappelijke Voorzieningen Ouder-Amstel’ is vastgesteld door de gemeenteraad zullen de plannen stapsgewijs worden uitgewerkt. Voor De Nieuwe Kern maken we hierover afspraken met de grondeigenaren, die worden vastgelegd in overeenkomsten.

Lees meer over de gewenste maatschappelijke voorzieningen in het document ‘Visie op de Maatschappelijke Voorzieningen Ouder-Amstel’ uit december 2023.

 

De afbeelding is een impressie van hoe het stationskwartier eruit kan gaan zien. Deze buurt biedt ruimte aan bedrijven en commerciële en maatschappelijke voorzieningen.
In het Stationskwartier komt ruimte voor bedrijven en commerciële en maatschappelijke voorzieningen.
Lees voor