Geachte bewoners en ondernemers,

Graag nodigen wij u uit voor een informatiebijeenkomst op donderdag 18 april over de toekomst van station Duivendrecht. Tijdens deze bijeenkomst informeren wij u over het onderzoek Verkenning Multimodale Knoop Duivendrecht 2040. Wij horen dan ook graag welke wensen en aandachtspunten u wilt meegeven aan het projectteam.

De komende jaren gebeurt er veel op en rond station Duivendrecht. Er komen veel nieuwe bewoners en banen in onze gemeente bij door bijvoorbeeld de ontwikkeling van De Nieuwe Kern. Ook worden er steeds meer reizigers in het openbaar vervoer verwacht. Het is belangrijk dat de openbare ruimte en het station Duivendrecht hier klaar voor zijn.

De Vervoerregio Amsterdam, de gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland, ProRail, NS en de gemeente Ouder-Amstel onderzoeken dit gezamenlijk. Doel is een goed bereikbaar en aantrekkelijk stationsgebied richting 2040. In de verkenning onderzoeken we de toekomstige invulling van het stationsgebouw en de inrichting van de openbare ruimte rondom het station. Ook doen we onderzoek naar een nieuwe verbinding tussen Duivendrecht-Dorp en het toekomstige woon-werkgebied De Nieuwe Kern.

Informatiebijeenkomst 18 april

Locatie: Dorpshuis Duivendrecht, Dorpsplein 60, 1115 CX Duivendrecht

Aanmelden is niet nodig, u kunt gewoon binnenlopen

Programma:

  • 19.15-19.30   Inloop met koffie & thee
  • 19.30-20.00 Plenaire presentatie en ruimte voor vragen
  • 20.00-21.00 Informatiemarkt en gelegenheid om wensen en aandachtspunten mee te geven 

Wat gaan we met uw inbreng doen?

Het projectteam gebruikt uw inbreng in de uitwerking van de verschillende onderzoeken. In een volgende bijeenkomst vertellen we wat we met uw wensen en aandachtspunten hebben gedaan. De reacties worden ook opgenomen in de besluitvorming over een vervolg op deze verkenning.

Meer informatie?

Kijk op https://denieuwekern.nl/projecten/station-duivendrecht/.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met mij via j.vanhellemond@vervoerregio.nl.

Met vriendelijke groet,

Jurriaan van Hellemond

Projectleider Verkenning Multimodale Knoop Duivendrecht

Vervoerregio Amsterdam

 

 

Lees voor