Op 22 december 2022 stemde de gemeenteraad van Ouder-Amstel in met de komst van een nieuwe, tijdelijke touringcarterminal (ITT) in de nog te realiseren Smart Mobility Hub (SMH) op de plek van Sportpark Strandvliet. De ITT is bedoeld voor het afhandelen van internationale lijn-, zon- en sneeuwdiensten. De gemeente is akkoord omdat de ITT noodzakelijk is om De Nieuwe Kern mogelijk te maken.

Om de grote parkeervelden in het gebied voor De Nieuwe Kern vrij te maken voor de ontwikkeling van woningen en voorzieningen, ontwikkelt Amsterdam een multifunctionele parkeervoorziening met een sportpark op het dak: de Smart Mobility Hub (SMH). Hier vindt straks onder andere het parkeren voor evenementen plaats. Op dit moment is het opnemen van de tijdelijke ITT in de SMH noodzakelijk voor de financiering en realisatie van de SMH.

Initiatiefnemer gemeente Amsterdam zal zo snel mogelijk een definitieve locatie zoeken want de ITT kan hier maximaal tien jaar blijven. Het college en de gemeenteraad van Ouder-Amstel zijn akkoord met de komst van de ITT onder voorwaarde dat Amsterdam ook de benodigde stappen zet in haar besluitvorming om de tijdelijkheid van de ITT te garanderen en tot spoedige realisatie van De Nieuwe Kern te komen.

Jaarlijks zullen in de ITT maximaal 45.000 touringcars parkeren. Tijdens evenementenpieken zullen de touringcars gebruik maken van een alternatieve tijdelijke voorziening buiten de gemeentegrenzen van Ouder-Amstel. De SMH en de ITT zijn straks dag en nacht geopend met structurele handhaving en toezicht.

Lees voor