Gebruikers van station Duivendrecht kunnen uitkijken naar een lift bij de stationsingang aan de Rijksstraatweg. Gemeente Ouder-Amstel, ProRail en de Vervoerregio Amsterdam willen dat die lift eind 2024 in gebruik genomen kan worden. Er ligt nu een definitief ontwerp voor de aanpassing van de stationsingang met de lift. Op verzoek van belanghebbenden is het ontwerp van de luifel voor de stationsingang aangepast.

Eind vorig jaar lieten de partijen weten een extra lift te willen plaatsen aan de dorpszijde van station Duivenrecht. Daar kunnen reizigers op dit moment slechts naar boven via een hoge trap. Mensen die een lift nodig hebben, moeten daarvoor een lange omweg maken. In februari is het voorlopig ontwerp tijdens een bijeenkomst voorgelegd aan omwonenden en andere belangstellenden.

De steun voor de lift was unaniem, maar een aanzienlijk deel van de bewoners had veel moeite met het ontwerp en vooral met de grootte van de beoogde luifel. Die zou te veel het uitzicht belemmeren en niet passen op het plein voor het station en de kerk. Met deze input is de projectgroep aan de slag gegaan.

Inmiddels is het ontwerp van de luifel aanzienlijk kleiner gemaakt. Niet alleen is de oppervlakte van de luifel 24 m2 minder geworden, ook is het aantal dragende pilaren verkleind van drie naar twee. Op de kleinere luifel kan het gewenste groene sedumdak ook nog worden gerealiseerd. Gemeente Ouder-Amstel en ProRail zijn blij met de input van omwonenden waardoor er nu een beter ontwerp ligt. Dit definitieve ontwerp is vastgesteld en hiermee zal een omgevingsvergunning worden aangevraagd.

“We begrijpen dat omwonenden het zicht op het plein en de kerk willen behouden. We hebben bij het aangepast ontwerp zo veel mogelijk rekening gehouden met die wens. De luifel speelt wel een belangrijke rol. Bijvoorbeeld voor de sociale veiligheid, omdat we op deze manier camera’s kunnen plaatsen. De gemeente zal buiten dit project om, oog blijven houden voor de sociale veiligheid. Maar eerst zorgen we ervoor dat met de komst van deze lift iedereen kan reizen.”, aldus Paulette Koek-Baks, wethouder van Ouder-Amstel.

De partijen zullen de komende maanden een overeenkomst voor de realisatie sluiten, de vergunningprocedure voorbereiden en de aanbesteding van het werk in gang zetten. Als alles volgens plan verloopt, is de lift eind volgend jaar klaar voor gebruik.

Lees voor