November 2022

Op 11 november werd bekend dat gebiedsontwikkeling De Nieuwe Kern in gemeente Ouder- Amstel een bijdrage van het Rijk ontvangt van ruim € 18 miljoen. In dit gebied tussen de Johan Cruyff Arena en station Duivendrecht zijn 5.000 woningen, bedrijven en voorzieningen gepland. Het geld is bedoeld voor verkeersvoorzieningen in en om het nieuwe woongebied.

Voor De Nieuwe Kern moeten grote investeringen worden gedaan in bereikbaarheid, zowel in het openbaar vervoer als voor langzaam verkeer en auto’s. Deze investeringen kunnen maar deels uit de opbrengsten van de ontwikkeling van De Nieuwe Kern zelf worden betaald. Om De Nieuwe Kern toch te kunnen realiseren, is subsidie nodig.

Dankzij de rijksbijdrage kan de bereikbaarheid van De Nieuwe Kern worden zoals tot nu toe is bedacht. Fiets- en voetpaden en de hierbij benodigde viaducten en onderdoorgangen zullen worden gerealiseerd. Ook worden aanpassingen gedaan aan de Holterbergweg en de tunnel bij metrostation Strandvliet.

Ouder-Amstel Wethouder Barbara de Reijke van Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen is heel blij met de rijksbijdrage: ‘Met deze financiële steun kunnen we de ambities voor De Nieuwe Kern waarmaken zoals die zijn vastgelegd in de Structuurvisie voor deze gebiedsontwikkeling. Voor de hele gemeente is het belangrijk dat De Nieuwe Kern goede en veilige verbindingen krijgt met de omringende gebieden. Met de subsidie kunnen we de plannen daarvoor verder uitwerken.’

De Nieuwe Kern en de bereikbaarheid daarvan zijn van belang voor de hele regio. De samenwerkende gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) hebben deze bijdrage van het Rijk weten te verkrijgen. Het Rijk investeert in totaal € 1,3 miljard euro in het bereikbaar maken van nieuwe woningen in de MRA. Het geld komt uit de reservering van € 7,5 miljard in het regeerakkoord voor versnelling van woningbouw met investeringen in mobiliteit en het ontsluiten van grootschalige woningbouwlocaties.

Lees voor