Flexwoningen in De Nieuwe Kern
15 december 2021

De vraag naar woningen is overal torenhoog. Voor de gemeente Ouder-Amstel alle reden om in verschillende projecten ruim baan te maken voor extra woningbouw. Deze projecten kosten tijd. Daarom wil Ouder-Amstel, vooruitlopend op deze projecten, 540 flexwoningen voor jongeren en starters realiseren.

Aangezien de gemeente onvoldoende middelen heeft om het project flexwoningen te realiseren, is in september 2021 een aanvraag voor de Woningbouwimpuls gedaan bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Op 15 december 2021 werd bekend dat deze aanvraag is toegekend. Ook de provincie Noord-Holland en gemeente Amsterdam dragen bij om dit project financieel haalbaar te maken. Met deze subsidies is het mogelijk om de flexwoningen te realiseren.

Ouder-Amstel is verantwoordelijk voor het bouw- en woonrijp maken, beheer en onderhoud van de gronden. De flexwoningen worden ontwikkeld door woningcorporaties Eigen Haard en Ymere, die hierin samenwerken. Zij dragen ook de vastgoedexploitatie.

Lees voor