Gemeente Ouder-Amstel heeft overeenstemming met woningcorporatie Ymere en gemeente Amsterdam over realisatie van ongeveer 340 tijdelijke sociale huurwoningen in De Nieuwe Kern. Die zijn straks bedoeld voor jongeren, starters en statushouders. De woonunits komen op de huidige locatie PBus nabij de Johan Cruijff Arena. Deze parkeerplaats voor touringcars zal tijdelijk worden verplaatst in de richting van station Duivendrecht totdat de Smart Mobility Hub klaar is.

 

Nieuw plan

Het eerdere plan voor de bouw van woonunits bleek financieel niet haalbaar.  Daarom is een nieuw plan gemakt. Zo helpt Amsterdam na vijftien jaar bij het zoeken naar een nieuwe locatie voor de woonunits. Dat geeft Ymere zekerheid op een tweede leven voor de woonunits. Daarnaast is de afspraak gemaakt dat Ouder-Amstel meewerkt aan de huisvesting van Amsterdamse statushouders. 30% van de woningen wordt voor statushouders uit zowel Ouder-Amstel als Amsterdam. Amsterdam zal voor haar deel van de huisvesting van statushouders ondersteuning bieden. Na vijftien jaar zorgt Amsterdam ervoor dat er definitieve huisvesting komt voor deze groep.

De komende maanden worden het ontwerp voor de woonunits en het plan voor de openbare ruimte afgerond. Ook wordt een plan gemaakt voor het sociaal beheer en onderhoud. Extra aandacht krijgt de invulling van een paviljoen met gemeenschappelijke voorzieningen voor een prettige en veilige leefomgeving.

 

Volgende informatiebijeenkomst

In het voorjaar vindt een derde informatiebijeenkomst plaats voor bedrijven en de volkstuinverenigingen in de buurt. Voor de zomer wordt de aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van de woonunits ingediend. In het derde kwartaal van 2024 wordt gestart met het bouwrijp maken van de tijdelijke parkeerplaats voor touringcars bij station Duivendrecht. Eind dit jaar start de bouw van de woonunits in de fabriek.  Naar verwachting staan er vanaf eind 2025 340 sociale huurwoningen voor jongeren, statushouders en starters voor een periode van 15 jaar.

Vogelvlucht tekening en impressie van de tijdelijke sociale huurwoningen
Lees voor